Exodus 31:12

勉強

                 |

12 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: