1 Krønikebog 4:20

勉強

     

20 Sjimons Sønner: Amnon og inna, Benhanan og Tilon. Jisj'is Sønner: Zohet. Zohets Søn:


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University