Jób 40:23

勉強

     

23 Učiní-liž smlouvu s tebou? Přijmeš-liž jej za služebníka věčného?