Jób 40:20

勉強

     

20 Vytáhneš-liž velryba udicí, aneb provazem pohříženým až k jazyku jeho?