Izlazak 11:4

Study

              

4 A onda Mojsije navijesti: "Ovako poručuje Jahve: 'O ponoći proći ću Egiptom.


翻訳: