Езекил 29:11

勉強

       

11 Човешка нога не ще да мине през нея, нито нога на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена за четиридесет години.


www.bibliata.com