La Bibbia

 

עמוס 7

Hebrew: Modern     

Studiare il significato interno

← Precedente   Avanti →

1 כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך׃

2 והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

3 נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה׃

4 כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק׃

5 ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

6 נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה׃

7 כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך׃

8 ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו׃

9 ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב׃

10 וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו׃

11 כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃

12 ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא׃

13 ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא׃

14 ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים׃

15 ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל׃

16 ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃

17 לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃

← Precedente   Avanti →

   Studiare il significato interno

Exploring the Meaning of Amos 7      

Da Rev. George McCurdy and Rev. Martin Pennington

In this chapter, the organized church was increasing from external things to more external things. The course of its actions could lead but to one thing: corruption and breaches that would end with the destruction of internal or inmost things. Their decisions were against God and doctrine. The church with all things belonging to it would “perish.”

Da Swedenborg's Works

Spiegazioni principali:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 207


Altri riferimenti a questo capitolo:

Arcana Coelestia 1453, 2832, 4281, 7571, 9854, 10441


Riferimenti da opere inedite di Swedenborg:

Apocalypse Explained 538, 543, 624

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Salta a versi biblici simili

Shemot 32:14

BaMidbar 14:19

Shmuel A 9:9

Shmuel B 7:8

Melachim A 12:31, 13:1, 18:17, 19:19, 20:35

Melachim B 2:3, 5, 7, 15, 14:23, 24, 15:8, 10, 21:13

Dvrei Yamim A 15

Tehilim 78:38

Yishevah 22:18

Yeremiyah 15:6, 26:8, 9, 28:16, 29:32, 38:4, 42:10

Yechezchial 2:3, 6:3, 9:8, 21:3

הושע 1:6

עמוס 1, 2:12, 3:8, 14, 4:9, 5:5, 10, 8:2, 9:1

Yonah 3:10

Zechariyah 4:2, 13:5

Spiegazioni parola/frase

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

יוצר
Forming from the womb, as in Isaiah 44:2, 24; 49:1, 5, signifies the reformer. For references to the Lord as Reformer and Regenerator, see Doctrine...

לאכול
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

עשב
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ראה
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ברח
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

ארץ
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

לחם
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

נביא
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Risorse per genitori e insegnanti

Gli articoli qui elencati sono forniti per gentile concessione dei nostri amici della Chiesa generale della Nuova Gerusalemme. Potete cercare/visualizzare tutta la loro biblioteca sul sito Il sito web della Nuova Vigna della Chiesa.


 The Prophet Amos
Worship Talk | Ages 7 - 14

La Bibbia

 

Melachim B 15:10

Hebrew: Modern     

Studiare il significato interno

← Precedente    Capitolo completo    Avanti →

10 ויקשר עליו שלם בן יבש ויכהו קבל עם וימיתהו וימלך תחתיו׃

   Studiare il significato interno
Salta a versi biblici simili

Melachim A 16:10

Melachim B 12:21, 14:19, 15:14, 22, 25, 30

הושע 7:7, 8:4

עמוס 7:9

Spiegazioni parola/frase

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

La Bibbia

 

Melachim B 2:7

Hebrew: Modern     

Studiare il significato interno

← Precedente    Capitolo completo    Avanti →

7 וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על הירדן׃

   Studiare il significato interno
Altro nuovo commento cristiano

  Le storie e i loro significati:


  Video di studio della Bibbia:Salta a versi biblici simili

Shmuel A 10:5

Melachim A 20:35

Melachim B 4:1, 5:22, 6:1, 9:1

עמוס 7:14

Spiegazioni parola/frase

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Risorse per genitori e insegnanti

Gli articoli qui elencati sono forniti per gentile concessione dei nostri amici della Chiesa generale della Nuova Gerusalemme. Potete cercare/visualizzare tutta la loro biblioteca sul sito Il sito web della Nuova Vigna della Chiesa.


 Elijah and the Whirlwind
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Elijah Ascends to Heaven
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Elijah in the Fiery Chariot
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Elijah Is Carried to Heaven - Level A
Complete lesson with activity choices: art project on Elijah and the whirlwind, each child gets a turn to wear the mantle of Elijah, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Elijah Is Carried to Heaven - Level B
Complete lesson with activity choices: make a mobile of Elijah being carried to heaven, hidden meanings memory game, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Elijah Is Carried to Heaven - Level C
Complete lesson with activity choices: what does it mean to "take up the mantle", hidden meanings challenge memory game, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Is Carried to Heaven - Level D
Complete lesson with activity choices: create a mantle of truth together, symbolic reenactment of the passing of the mantle, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Elijah Is Taken into Heaven
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Elijah's Mantle
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Elijah’s Mantle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Elijah’s Mantle (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Elijah’s Mantle (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Elisha is Called, Elijah Ascends to Heaven
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of The Story of Elijah Levels A B C D for ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "The Story of Elijah", Levels A, B, C, D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Respect for Older People
Worship Talk | Ages 7 - 14


Traduci: