Vervolg Over Het Laatste Oordeel #29

Da Emanuel Swedenborg

Studia questo passo

  
/ 90  
  

29. Ik zag toen de rotsen waarop zij waren, voor een deel op de grond ineenstorten, voor een deel in de verte verplaatst worden, sommige die zich in het midden openden en degenen die daarop waren door de opening neerwerpen; sommige als door een zondvloed overstroomd; en een menigte, naar gelang van de aard en de soort van hun boosheden, in groepen verzameld, als in bundels, hier en daar in afgronden, moerassen, poelen en woestijnen en ook in zovele hellen weggeworpen worden.

De anderen die niet op de rotsen waren en hier en daar verspreid, maar die toch in soortgelijke boosheden verkeerden, vluchtten in grote vertwijfeling naar de pausgezinden, mohammedanen en heidenen en verklaarden zich voor hun godsdienst, zij konden dit zonder aandoening van hun gemoed doen, omdat zij zelf geen godsdienst hadden.

Opdat zij echter ook dezen niet zouden verleiden, werden zij weggedreven en naar hun gelijken in de hellen geworpen.

Zo was, in het algemeen beschreven hun ondergang; de bijzonderheden die ik daarvan heb gezien, zijn te talrijk om hier beschreven te kunnen worden.

  
/ 90