Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


Questa è una traduzione di: 1000_ da Jared Buss

tradotto automaticamente in isiZulu

Descrizione:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Data di creazione: 2023

Credito: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licenza: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - vedi termini

A proposito di: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citazione suggerita:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Indietro