Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Questa è una traduzione di: 1000_ da Jared Buss

tradotto automaticamente in Tagalog

Descrizione:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Data di creazione: 2023

Credito: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licenza: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - vedi termini

A proposito di: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citazione suggerita:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Indietro