Sundej si boty!


Questa è una traduzione di: 1000_ da New Christian Bible Study Staff

Tradotto in čeština


Descrizione:

Když Joshua vedl děti Izraele do země Kanaán, zjevil se mu anděl a řekl mu, aby si sundal boty, protože byl na svaté zemi. Podobná věc se stala Mojžíšovi před 40 lety. Sundej si boty...

Data di creazione: 2021

Credito: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licenza: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - vedi termini


Citazione suggerita:

Sundej si boty!. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back