Hemel en Hel #345

Da Emanuel Swedenborg

Studia questo passo

  
/ 603  
  

345. Ook het verschil tussen degenen die als kinderen en die als volwassenen sterven, zal worden uitgelegd. Zij, die als volwassenen sterven, hebben een basis aangenomen van de stoffelijke en aardse wereld, en dragen die met zich mee; en deze basis is hun geheugen en de natuurlijk lichamelijke genegenheid ervan. Dit blijft na de dood ongewijzigd in rust; maar toch dient het als uiterste basis voor hun gedachten na de dood, want de gedachte vloeit er in. Daardoor komt het dat de hoedanigheid van de mens na de dood dezelfde is als de hoedanigheid van die basis en evenals de overeenstemming van het verstandsgebied met de dingen die daarin zijn. Maar kinderen die in de kinderlijke leeftijd sterven en in de hemel worden opgevoed, bezitten zulk een grondslag niet, maar een die geestelijk natuurlijk is, omdat zij niets van de stoffelijke wereld en het aardse lichaam meenemen; daarom kunnen zij zulke grove genegenheden en de gedachten die eruit volgen, niet hebben, want zij nemen alles van de hemel. Daarbij weten de kinderen niet dat zij op aarde geboren werden, en daarom veronderstellen zij dat zij in de hemel werden geboren. Bijgevolg kennen zij geen andere geboorte dan de geestelijke, die geschiedt door de kennis van goedheid en waarheid en door verstand en wijsheid, waardoor de mens is; en daar die beginselen van de Heer zijn, geloven zij en geloven zij met liefde, dat zij de Heer zelf toebehoren. Maar toch kan de staat van de mensen die op aarde opgroeien even volmaakt worden als de staat van de kinderen die in de hemel opgroeien, indien zij lichamelijke en aardse liefde verwijderen, die de eigenliefde en wereldliefde zijn en in plaats daarvan geestelijke liefde opnemen.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.