La Bibbia

 

Matthew 14:22-33 : Gesù cammina sull'acqua

Studio

           |

22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29 And he said, Come. And when Peter was Come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32 And when they were come into the ship, the wind ceased.

33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

Commento

 

Ježíš chodí po vodě

     

Da New Christian Bible Study Staff (machine translated into čeština)

The Disciples See Christ Walking on the Water, by Henry Ossawa Tanner

Toto je jeden z nejoblíbenějších biblických příběhů a není těžké pochopit proč. Je pro nás snadné představit si učedníky, kteří se snaží dostat svou malou loď přes bouřlivé Galilejské moře, a jejich úžas, když k nim Ježíš přijde, kráčí na vlnách, jako by voda byla římská cesta. Můžeme sympatizovat s Petrem, který v záplavě úžasu jde sám na vodu, jen aby byl zasažen strachem. A můžeme čerpat jasnou duchovní zprávu o důvěře v Pána a víře v Jeho moc.

(Riferimenti: Vysvětlená Apokalypsa 514 [21])


Ale je to všechno? Chodil Ježíš po vodě jen proto, aby ohromil učedníky a ohromil čtenáře? Nebo to mělo nějaký hlubší význam?

Podle Písem tento příběh ilustruje skutečnost, že nová církev, kterou zahájil Ježíš, přinese duchovní život širokému světu, nejen úzké skupině konkrétních věřících - a že Pán v dnešním světě funguje stejně.

Jedním z klíčových symbolů je zde moře, které představuje ty na okraji kostela. Mají nějaké duchovní znalosti a velké množství přírodních znalostí, všechno to plynulé a bouřlivé. Další je loď, která představuje konkrétní přesvědčení učedníků, jejich doktrínu. Samotnou loď plují do turbulencí víry na okraji kostela. Vlny ukazují, že na ně zaútočily argumenty přírodních nápadů; vítr ukazuje, že jejich nauka nebyla dostatečně vysoká, aby byla skutečně v souladu s Pánovou mocí.

Ježíš k nim tedy přichází za úsvitu - což znamená začátek jeho nové církve - chodit po vodě. To ukazuje, že ve své dokonalé lásce a dobrotě přináší život i těm, kdo mají vnější víru. Učedníci Ho zpočátku nepoznávají a bojí se - reakce lidí v nižším duchovním stavu na postup vyššího. Ježíš je však uklidňuje a Peter - který představuje skutečné myšlenky, které pramení z touhy po dobrém - se odváží sám chodit po vodě.

Na chvíli, povzbuzení vírou v Ježíše, to funguje. Pravé myšlenky založené na touze po dobrém mohou fungovat bez podpory konkrétního systému nauky, a to i ve spěchu přirozeného myšlení. Ale učedníci na to ještě nejsou připraveni; Peterova důvěra ho selhává a Ježíš ho musí vydat zpět na loď. Konečným výsledkem je však duchovní pokrok učedníků. Skutečnost, že vítr ustává, když Ježíš nastoupí na loď, ukazuje povznesení jejich doktrinálních myšlenek; jsou více v souladu s Pánovou mocí (představovanou větrem). A jaký je tento rozdíl? To dokládá skutečnost, že se klanějí a uctívají Ježíše a nazývají ho Božím Synem.

Co to pro nás znamená? Jsme (doufejme, každopádně) v podstatě učedníci - lidé s určitými znalostmi Pána a touhou být dobří. Můžeme se tedy naučit, že Pánova láska se neomezuje pouze na nás nebo na ty, kteří věří stejně jako my - je pro každého, všude, v každém dosahu moře. A možná bychom chtěli pracovat na důvěřování Pánu a víře v Jeho moc, pokud chceme vystoupit na vodu a pomoci světu.

(Riferimenti: Vysvětlená Apokalypsa 514 [21])