Psalmi 65:7

Studio

              |

7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!