Jezekilj 6:2

Studio

                 |

2 Sine čovečji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevim, i prorokuj protiv njih,