Dela apostolska 1:10

Studio

                 |

10 I kad gledahu za Njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,