Salmenes 46:2

Studio

     

2 Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.