Psalmės 44:25

Studio

     

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.