Leviticus 3:11

Studio

            |

11 Kunigas tai sudegins ant aukuro kaip auką Viešpačiui.