2 Királyok 1:13

Studio

     

13 És újra elküldött egy harmadik ötven ember elõtt járó fõembert is, az õ ötven emberével együtt, és felmenvén ez az ötven ember elõtt járó fõember, elméne és térdre borult Illés elõtt, és könyörögvén néki, monda: Óh Isten embere, kérlek, legyen becsülete a te szemeid elõtt az én lelkemnek, és ezeknek a te szolgáidnak, ez ötven ember lelkének!


Commento a questo verso  

Da Henry MacLagan

Verse 13. Moreover the corrupted man and thence the corrupted spiritual church, is opposed to Divine Truth as to his influence with those who are in good, in truth, and in the life of good and truth, thus in the beginning of sanctification; but these are in submission, nevertheless, to Divine Truth, having conjunction therewith by affection, by acknowledgment and by dependence thereon for the preservation of spiritual life, both as to good and as to truth;