2 Krónika 27:6

Studio

     

6 És hatalmassá lõn Jótám, mert útjában az Úr elõtt, az õ Istene elõtt járt.