2 Χρονικά 11:9

Studio

       

9 και την Αδωραιμ και την Λαχεις και την Αζηκα