2 Χρονικά 11:6

Studio

       

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε