Žalmy 7:11

Studio

              |

11 Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem.