Žalmy 30:7

Studio

     

7 I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky.