Leviticus 5:17

Study

              

17 Jestliže by pak člověk zhřešil, a učinil by proti některému ze všech přikázaní Hospodinových, čehož by nemělo býti, neznaje toho, a byl by vinen, rovně též ponese nepravost svou.


Commento a questo verso  

Da Henry MacLagan

Verse 17. And in short, if any one violates Divine law concerning anything relating, generally, to the rejection of evil, he is guilty, although he may not be aware of it, and evil will adhere to him.