Псалми 67

Studio

   

1 (По слав. 66). За първия певец върху струнни инструменти. Псаломска песен. Бог да се смили за нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)

2 За да се познае на земята Твоя път, Във всичките народи спасението Ти.

3 Да Те славословят племената, Боже; Да Те славословят всички племена.

4 Да се веселят и да възклицават народите; Защото ще съдиш племената с правда, И ще управляваш народите на земята. (Села)

5 Да Те славословят племената, Боже Да Те славословят всичките племена.

6 Земята е дала плода си; Бог, нашият Бог, ще ни благослови;

7 Бог ще ни благослови, И от Него ще се боят всички земни краища.

Scroll to see more.

www.bibliata.com