Putovi > Nova kršćanska misao

Nova kršćanska misao


Za razumijevanje nove kršćanske misli, jedan koristan pristup je vidjeti njene istine grupirane u 5 glavnih doktrina: GOSPODIN, Riječ, regeneracija, nebo i bračna ljubav ili idealni brak. Saznajte kako sve ovo funkcionira i također istražite neke doktrine "alata".