Iz Swedenborgovih djela

 

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma #87

Proučite ovaj odlomak

  
/ 114  
  

87. (XI.) QUOD QUANTUM QUIS OMNIS GENERIS FALSA TESTIMONIA UT PECCATA FUGIT, TANTUM VERITATEM AMET.

Per "false testari" in naturali sensu non modo intelligitur falsum testem agere, sed etiam mentiri et diffamare. Per "false testari" in spirituali sensu intelligitur dicere et persuadere quod falsum sit verum, et malum sit bonum, ac vicissim. In supremo autem sensu per "false testari" intelligitur blasphemare Dominum et Verbum. Haec sunt "false testari" in triplici sensu. Quod illa unum faciant apud hominem false testantem, mendacium loquentem, et diffamantem, constare potest ex illis, quae in Doctrina de Scriptura Sacra, de triplici sensu omnium Verbi (Doctrina de Scriptura Sacra 5-7, seq., et Doctrina de Scriptura Sacra 57,) ostensa sunt.

  
/ 114  
  

Iz Swedenborgovih djela

 

Leverneslära för Nya Jerusalem #87

Proučite ovaj odlomak

  
/ 114  
  

87. Så mycket någon flyr allt slags falska vittnesbörd såsom synder, så mycket älskar han sanning

Med »vittna falskt« i naturlig mening förstås inte blott att handla som falskt vittne; utan även att ljuga och vanrykta. Med »vittna falskt« i andlig mening förstås att säga och intala, att det falska är sant och det onda är gott, samt tvärtom. I högsta mening däremot förstås med »vittna falskt« att smäda Herren och Ordet. Dessa saker är att »vittna falskt« i trefaldig mening. Att desamma göra ett hos en människa som vittnar falskt, talar lögn, och vanryktar, kan vara tydligt utav de ting, som i Läran om den Heliga Skrift är visade angående den trefaldiga meningen av allting i Ordet, n. 5, 6, 7 o. följ. samt n. 57.

  
/ 114  
  

Iz Swedenborgovih djela

 

Doctrina Novae Hierosolymae de Scriptura Sacra #5

Proučite ovaj odlomak

  
/ 118  
  

5. (II.) QUOD IN VERBO SENSUS SPIRITUALIS SIT, HACTENUS IGNOTUS.

Haec in hoc ordine dicenda sunt:

(i.) Quid Sensus Spiritualis.

(ii.) Quod ille Sensus in omnibus et singulis Verbi sit.

(iii.) Quod ex illo sit, quod Verbum Divinitus inspiratum sit, ac in omni voce Sanctum.

(iv.) Quod ille Sensus hactenus ignotus fuerit.

(v.) Et quod non alicui posthac detur, nisi qui in genuinis veris a Domino est.

(i.) Quid Sensus Spiritualis. --Sensus spiritualis non est ille qui ex sensu litterae Verbi elucet, quando quis scrutatur et explicat Verbum ad confirmandum ecclesiae quoddam dogma; hic sensus est sensus Verbi litteralis. Sed sensus spiritualis non apparet in sensu litterae; est intus in illo, sicut anima in corpore, sicut cogitatio in oculis, et affectio in facie, quae unum agunt ut causa et effectus. Ille sensus imprimis facit ut Verbum sit spirituale, non modo pro hominibus, sed etiam pro angelis; quare Verbum per illum sensum communicat cum caelis.

  
/ 118