Vervolg Over Het Laatste Oordeel #27

Po Emanuel Swedenborg

Proučite ovaj odlomak

  
/ 90  
  

27. (cc) Hoe het algemene oordeel gehouden werd.

Nadat de bezoekingen en tekenen als voorboden van het komende oordeel hun lagere gemoed niet konden afkeren van hun boze daden en ook niet van hun weerspannige kunstgrepen tegen degenen, die de Heer erkenden als de God van hemel en aarde, het Woord heilig hielden en een leven van de naastenliefde voerden, kwam over hen het laatste oordeel en dit vond als volgt plaats.

  
/ 90