Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Ovo je prijevod: Glorifying and Praising God, od New Christian Bible Study Staff

strojno prevedeno u isiZulu

Opis:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Datum nastanka: 2023

Kreditna: New Christian Bible Study machine translation team.

Autorska prava: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licenca: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - vidjeti uvjete

Oko: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Predloženi citat:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


leđa