Malaki 1:2

Studija

       

2 Jag har bevisat eder kärlek, säger HERREN. Nu frågen I: »Varmed har du då bevisat oss kärlekEsau var ju en broder till Jakob, säger HERREN, och jag älskade Jakob,