Ware Christelijke Religie #255

द्वारा इमानुएल स्वीडनबोर्ग

इस मार्ग का अध्ययन करें

  
/ 853  
  

255. Ik heb met enigen in de geestelijke wereld gesproken, die verscheidene eeuwen geleden geleefd, en zich in valsheden van hun godsdienst bevestigd hadden. Ik stelde vast dat zij nog standvastig in diezelfde valsheden gebleven waren. Ik heb daar ook met enigen gesproken die in dezelfde godsdienst waren geweest en als eerdergenoemden hadden gedacht, maar de valsheden daarvan niet bij zichzelf bevestigd hadden; en ik stelde vast, dat zij, na door de engelen onderricht te zijn, die valsheden hadden weggeworpen en de waarheden aangenomen, en dat dezen behouden werden, maar die anderen niet. Elk mens wordt na de dood door de engelen onderricht, en diegenen worden aangenomen, die de waarheden zien, en uit de waarheden de valsheden. Maar alleen diegenen zien de waarheden, die zich niet in valsheden bevestigd hebben; zij die zich echter zich wel daarin bevestigd hebben, willen de waarheden niet zien, en als zij ze zien, keren zij zich achterwaarts, en ňf zij lachen er dan om, ňf zij vervalsen ze. De echte oorzaak daarvan is deze, dat de bevestiging in de wil treedt en de wil de mens zelf is, en het verstand naar zijn zin zet, terwijl de naakte kennis alleen maar in het verstand treedt, en dit geen enkele macht over de wil heeft, dus in de mens niet anders is dan als iemand die in de voorhof of aan de deur staat en nog niet in het huis is toegelaten.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.