რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები


यह इसका अनुवाद है: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, by Jared Buss

मशीन अनुवादित ქართული ენა

विवरण:

როგორც ჩანს, სამყარო ამბობს, რომ რელიგიამ არაფრისგან არ განგვკურნა, ასე რომ, ეს არის მკვდარი წონა, რომელიც კაცობრიობას შეუძლია გაათავისუფლოს. მაგრამ ეს უკუღმაა.

निर्माण की तारीख: 2023

श्रेय: New Christian Bible Study machine translation team.

कॉपीराइट: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

लाइसेंस: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - शर्तें देखें

के बारे में: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


सुझाया गया उद्धरण:

რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


पीछे