სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს


यह इसका अनुवाद है: Death is not what it seems to be, by Jared Buss

मशीन अनुवादित ქართული ენა

विवरण:

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს.

निर्माण की तारीख: 2023

श्रेय: New Christian Bible Study machine translation team.

कॉपीराइट: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

लाइसेंस: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - शर्तें देखें

के बारे में: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


सुझाया गया उद्धरण:

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


पीछे