The Christ Child (Video) (tl)


यह इसका अनुवाद है: A Nativity Story (Video), by New Christian Bible Study Staff

मशीन अनुवादित Tagalog

विवरण:

Inirerekomenda ng isang matagal nang mambabasa ang kahanga-hangang 17 minutong video na ito ng kwento ng Pasko. Ito ay makapangyarihan, gumagalaw, magalang, banal.... mangyaring panoorin ito kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Ibabalik nito ang iyong kaluluwa.

निर्माण की तारीख: 2023

श्रेय: New Christian Bible Study machine translation team.

कॉपीराइट: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

लाइसेंस: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - शर्तें देखें

के बारे में: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


सुझाया गया उद्धरण:

The Christ Child (Video). Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


पीछे