Плач Єремії 5:12

पढाई करना

       

12 Князі їхньою рукою повішені, лиця старих не пошановані...