2 Tarihler 5:3

पढाई करना

     

3 Hepsi yedinci aydaki bayramda kralın önünde toplandı.