Sakaria 8:20

पढाई करना

       

20 säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare;