Psaltaren 19:4

पढाई करना

       

4 det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.