Hesekiel 43:1

पढाई करना

       

1 Och han lät mig gå åstad till porten, den port som vette åt öster.