Hesekiel 42:18

पढाई करना

       

18 Han mätte ock åt södra sidan: den höll efter mätstången fem hundra stänger.