Psalmi 51:16

पढाई करना

     

16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.