Psalmi 51:10

पढाई करना

     

10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.