Jov 40:4

पढाई करना

     

4 Je li u tebe mišica kao u Boga? Grmiš li glasom kao On?