Jov 27:18

पढाई करना

       

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.