Jov 27:14

पढाई करना

       

14 Ako mu se množe sinovi, množe se za mač, i natražje njegovo neće se nasititi hleba.