Jov 27:11

पढाई करना

       

11 Učim vas ruci Božjoj, i kako je u Svemogućeg ne tajim.