Zecharijas 1:18

पढाई करना

       

18 Pakėlęs akis, pamačiau: štai buvo keturi ragai!