Psalmės 44:26

पढाई करना

     

26 Pakilk, padėk mums! Išgelbėk mus dėl savo gailestingumo.